Doli në qarkullim libri “Shkenca e konstruksioneve përgjatë historisë së saj” i autorit Prof.dr. Niko Pojani


Mbi librin

I shkruar jo sipas impostacioneve tradicionale, libri në dy vëllime “Shkenca e konstruksioneve përgjatë historisë së saj” trajton çështje dhe aspekte të kësaj shkence bazë të ndërtimit dhe konstruksioneve në përgjithësi. Ato gërshetohen me rrugëtimin historik të disiplinave komponente të saj, si: Mekanika racionale, Rezistenca e materialeve, Teoria e elasticitetit dhe plasticitetit, Teoria e strukturave (Statika, Dinamika, Qëndrueshmëria). Trajtohen gjithashtu Inxhinieria dhe Arkitektura sizmike. Në libër pasqyrohen dhe disa raporte e analogji interesante të Inxhinierisë me Matematikën (numrat), të Inxhinierisë me Biologjinë (biostrukturat) dhe Teorisë së lëkundjeve elastike me Muzikën (tingujt). Vëmendje e veçantë i kushtohet lidhjes të ngushtë midis Inxhinierisë dhe Arkitekturës, raporteve mes estetikës, stilit e konfiguracionit të ndërtesave, nga njëra anë dhe aspektit mbajtës strukturor, nga ana tjetër. Temat e paraqitura shoqërohen me ilustrime e konkretizime të shumta.
Libri i ka synuar njëherësh të dy funksionet: formimin teorik në Shkencën e konstruksioneve dhe informimin mbi protagonistët dhe zhvillimet historike (herë-herë, befasuese e intriguese) që ka kaluar kjo shkencë, nga ligji i levës dhe Antikiteti e deri në Metodën e elementëve të fundëm (MEF) dhe kronikën shkencore të kohëve moderne. 
Ky libër u drejtohet lexuesve të interesuar për Shkencën e konstruksioneve, duke filluar nga studentët e Inxhinierisë së Ndërtimit (ndërtimet civile, industriale, rrugë-ura-tunele, hidroteknike) dhe të Arkitekturës, inxhinierët e arkitektët e diplomuar e deri te specialistët dhe studentët e disa profileve të tjera teknike, si Inxhinieri mekanike, e minierave etj. Pjesë të veçanta të tij mund të jenë të dobishme edhe për studiuesit e Teorisë së muzikës, të Teorisë së numrave në matematikë dhe të Biologjisë.
Një formim i zakonshëm inxhinierik do të ishte i mjaftueshëm për leximin integral të librit. Por, lexuesa të prirë për t’u informuar a thelluar në tema të caktuara mund të gjejnë në libër një “rrugicë” të vetën, më tërheqëse për ‘ta, pa e pasur të nevojshme përgatitjen inxhinierike. Të tjerë, ndoshta, mund të zgjedhin pjesët më përshkruese, ku narracioni historik apo teknik prevalon mbi shpjegimet formale teorike.Mbi autorin

Prof.dr. Niko Pojani është lektor i Statikës dhe i Dinamikës së strukturave, si dhe i Inxhinierisë sizmike në Fakultetin e Ndërtimit – UPT. Ka kryer disa specializime (Francë, Itali, Angli, SHBA, Gjermani, Greqi, Maqedoni etj). Pjesëmarrës aktiv në këshilla e forume inxhinierike, akademike e shkencore të vendit, ai ka kontribuar edhe në një sërë projektesh shkencore e inxhinierike, kombëtare e ndërkombëtare. Në fushat e mësipërme është autor ose bashkautor në shumë artikuj shkencor, brenda e jashtë vendit, si dhe i rreth 15 librave. Interes të gjerë ka patur veçanërisht libri i tij “Inxhinieria sizmike” (Toena, 2003).  

Google+ Followers